Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści
LPTT  >  Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Light Pollution Think Tank (LPTT) to wyjątkowa w skali Polski grupa ekspercka, w skład której wchodzą naukowcy uczelni wyższych i instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów oraz działacze organizacji pozarządowych (NGO).

Misją LPTT jest inspirowanie, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia światłem w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju.

Motywacją do powstania LPTT była niska świadomość społeczna problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce, połączona z chęcią aktywnego działania na rzecz redukcji tego zanieczyszczenia. Fundamentem działania LPTT jest oparcie się na rzetelnej i aktualnej wiedzy naukowej, połączone ze zrozumieniem i poszanowaniem perspektywy różnych uczestników życia społecznego. LPTT służy swoją wiedzą podmiotom zainteresowanym działaniami na rzecz redukcji zanieczyszczenia światłem, w tym zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i przedstawicielom organów rządowych.

Zespół

Nasz think tank aktualnie tworzą (w kolejności alfabetycznej):

 • dr inż. Dominika Daab (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Grzegorz Iwanicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Sylwester Kołomański (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr inż. Anna Kołton, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
 • dr hab. Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
 • dr hab. Mieczysław Kunz, prof UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • mgr Agnieszka Machnowska (POLARIS-OPP)
 • mgr Piotr Nawalkowski (POLARIS-OPP)
 • mgr inż. Karolina Skorb (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN)
 • dr Katarzyna Szlachetko (Instytut Metropolitalny)
 • prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tomasz Ściężor (Politechnika Krakowska)
 • dr inż. Przemysław Tabaka (Politechnika Łódzka)

Kontakt

Najszybciej skontaktujesz się z nami poprzez e-mail: kontakt@lptt.org.pl